Zakládání staveb

  • spolupráce při provádění jednotlivých etap inženýrskogeologického průzkumu staveniště
  • návrh a optimalizace plošného a hlubinného způsobu založení
  • speciální způsoby založení liniových a plošných staveb
  • návrhy a posouzení dynamicky namáhaných základů
  • zlepšování únosnosti základových zemin
  • sanace a zvýšení únosnosti existujících základových konstrukcí
  • opěrné stěny (tradiční, pilotové, hřebíkované, gabióny, ...)
  • speciální pažící konstrukce (pilotové stěny, hřebíkované stěny, ...)
  • řešení stability svahů
  • poradenství při výběru dodavatele speciálních prací
ČOV Bohumín, rekonstrukce
ČOV Výšovice, rekonstrukce
ČOV Výšovice, rekonstrukce
Dešťová zdrž Hodolany
Ostrava Poruba - zástavba bytovými domy, ulice Francouzská
Ostrava Poruba - zástavba bytovými domy, ulice Francouzská
Ostrava Poruba - zástavba bytovými domy, ulice Ibsenova
Mlékárna Otinoves - sklep pro zrání sýra Niva
Mlékárna Otinoves - sklep pro zrání sýra Niva
Pegas, a.s. - spodní stavba všech objektů včetně jejich podlah
Pegas, a.s. - spodní stavba všech objektů včetně jejich podlah
Precheza, PS 04 - Hydrolýza
Ptení - modernizace pilařského závodu
Ptení - modernizace pilařského závodu
sběrač H, Olomouc
sběrač H, Olomouc