hala ve Vésce

hala ve Vésce Sportovní objekty | projekt/realizace: 2007/2007

polyfunkční sportovní hala

Návrh všech nosných konstrukcí objektu polyfunkční sportovní haly ve Vésce, objekt SO 01

 • hlavní objekt je řešen na půdorysu rozměru 36,8 x 36,3 m, bez vnitřních podpor
 • zastřešení je ještě o cca 1,7 m přesahuje přes obrys objektu. Vnější obrys zastřešení je tedy 40,24 m x 39,7 m. Výška haly je cca 7,0 m, v místě oblouků 9,9 m
 • konstrukce horní stavby je řešena jako ocelová, tvořená primárním roštem ze svařovaných I profilů, který je dále doplněn ratrem sekundárním z válcovaných profilů, tvořící doplnění hlavního roštu a ztužení. Na tekto vytvořený rošt jsou uloeny devěné lepené oblouky
 • založení objektů je řešeno jako pomocí mikropilot

Objednávka
 1. Typ požadavku:(*)
  Typ požadavku je povinná položka
 2. Jméno, příjmení(*)
  Jméno a příjmení poptávajícího je povinná položka !
 3. Telefon:(*)
  Povinná položka, může obsahovat pouze číselné znaky 0-9
 4. E-mail:(*)
  Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
 5.  
 1. Název společnosti
  Povinná položka, vyplňte název společnosti
 2. Adresa(*)
  povinná položka, adresa může obsahovat pouze znaky: 0-9,a-z,A-Z
 3. IČ:
 4. DIČ:
 5.  
 1. Specifikace:(*)
  Specifikace Vaší objednávky je povinná položka.
 2. Dodací adresa
  povinná položka, dodací adresa může obsahovat pouze znaky: 0-9,a-z,A-Z
 3. Bezpečnostní kód:
  Bezpečnostní kód:
    obnovitŠpatně zadaný kód
 4.