Profesní programy

Profesní programy

NEXIS, Scia Engineer
programy pro statickou, dynamickou a stabilitní analýzu, umožňující lineární i geometricko a fyzikálně nelineární analýzu konstrukcí, využívající prutové, deskové a skořepinové prvky
FINE
soubor programů pro posouzení prvků horní stavby: Beton 2D, Beton 3D, Betonový výsek, Protlak, Zdivo, Ocel požár
GEO
soubor programů určených pro řešení geotechnických úloh: Gabion, Hřebíkované svahy, Mikropilota, Opěra, Patky, Pažení posudek, Pilota CPT, Piloty, Sedání, Stabilita svahu, Úhlová zeď, Zemní tlaky
Plaxis
Tento programový systém byl speciálně vyvinut pro deformační a stabilitní analýzu geotechnických úloh a je založen na numerické metodě konečných prvků. Jedná se o komplexní výpočetní systém, který umožňuje simulaci nelineárního chování zemin. Dává možnost modelovat jak hydrostatické, tak i hydrodynamické účinky vody v zeminách a také vzájemnou interakci mezi konstrukcí (výztuží, kotvou, geotextílií, stěnou apod.) a zeminou.
RTbalken EXPERT
programem lze provádět statické výpočty a navrhování železobetonových a předpjatých spojitých nosníků. Návrhy železobetonových a předpjatých nosníků pozemních staveb jsou volitelně možné podle norem EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-1-1, DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-1, ÖNORM B 1992-1-1, BS EN 1992-1-1 a příslušných zatěžovacích národních norem řady EN 1990
BEST EXPERT
program je používán pro statický výpočet jedno a vícepodlažních, železobetonových a předpjatých sloupů, popř. s po výšce lineárně proměnným, polygonálním průřezem s otvory a s libovolnými pracovními diagramy materiálů pro beton, výztuž a předpjatou výzuž, s iterativním návrhem na mezním stavu únosnosti a implicitním zohledněním deformací sloupu (tj. v teorii II. řádu zahrnující vzpěrnou stabilitu přímo do nelineárního výpočetního modelu vnitřních účinků) a současným zohledněním efektivních tuhostí průřezů po výšce sloupu namáhaného na šikmý ohyb s popř. excentrickou normálovou silou
FEWALL
program řešící pomocí MKP napjatost a deformace stavebních jam a ovlivněné okolí oblasti při zohlednění všech stádií výstavby. Program používá osvědčené řešiče FEM PLAXIS umožňující lineárně-pružné a elasticko-plastické (Mohr-Coulomb) výpočty
ATENA
program umožňující nelineární analýzu konstrukce, využívající nelineární materiálové modely uvažující všechny důležité aspekty chování betonu v tlaku i v tahu a vzniku trhlin je řízen nelineární lomovou mechanikou (diagnostika exitujících konstrukcí, numerické modelování zatěžovací zkoušky, simulace chování železobetonových konstrukcí se schopností určit místo, okamžik vzniku a šíření trhlin)

Objednávka
 1. Typ požadavku:(*)
  Typ požadavku je povinná položka
 2. Jméno, příjmení(*)
  Jméno a příjmení poptávajícího je povinná položka !
 3. Telefon:(*)
  Povinná položka, může obsahovat pouze číselné znaky 0-9
 4. E-mail:(*)
  Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
 5.  
 1. Název společnosti
  Povinná položka, vyplňte název společnosti
 2. Adresa(*)
  povinná položka, adresa může obsahovat pouze znaky: 0-9,a-z,A-Z
 3. IČ:
 4. DIČ:
 5.  
 1. Specifikace:(*)
  Specifikace Vaší objednávky je povinná položka.
 2. Dodací adresa
  povinná položka, dodací adresa může obsahovat pouze znaky: 0-9,a-z,A-Z
 3. Bezpečnostní kód:
  Bezpečnostní kód:
    obnovitŠpatně zadaný kód
 4.