Zakládání staveb

spolupráce při provádění jednotlivých etap inženýrskogeologického průzkumu staveniště

Zakládání staveb

Ocelové konstrukce

návrhy a přepočty existujících ocelových a ocelobetonových konstrukcí

Ocelové konstrukce

Profesní programy

vlastníme licence a aktivně používáme široké spektrum profesních programů

Profesní programy

Dřevěné konstrukce

návrhy a statické posudky nových dřevěných konstrukcí, mykologický průzkum

Dřevěné konstrukce